Η Ελλάδα στο 19ο αιώνα με τη χρήση του Dipity

Πρόκειται για ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο για τη δημιουργία χρονογραμμής. Αξίζει να ασχοληθεί κανείς. Μόνο μειονέκτημα ότι μπορείς να φτιάξεις μόνο 3 χρονογραμμές δωρεάν. Προσωπικά πειραματίστηκα με τη δημιουργία μίας ενότητας στην ιστορία αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ό,τιδήποτε μπορεί να μπει σε χρονική σειρά.