Μαθηματικά – 3η επιστολή προς τους γονείς

επιστολή στους γονείςΣτην τρίτη ενότητα θα ασχοληθούμε συστηματικά με τους αριθμούς από το 1Ο μέχρι το 20.Τα παιδιά θα μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν και να μετρούν συλλογές με έως 20 αντικείμενα. Θα ασχοληθούμε επισταμένως επίσης με τα αθροίσματα μέχρι το 10.Τα παιδιά θα μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν τις αριθμολέξεις (ένα, δύο, τρία, …, δέκα) και τους τακτικούς αριθ­μούς (πρώτος, δεύτερος, …, δέκατος). Στη συνέχεια θα ασκηθούν στην ικανότητα να αναλύουν σε άθροισμα δύο όρων τους αριθμούς από το 6 μέχρι το 1Ο (π.χ. το 1Ο είναι 6 + 4 κ.λπ.). Πέρα από αυτό, θα ασκηθούν στον υπολογισμό των αθροισμάτων αριθμών μέχρι το 1Ο και στην αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης (4 + 6 = 6 + 4). Θα δείξουμε και θα ασκήσουμε τα παιδιά στη χρήση των όρων «μισό» και «διπλάσιο» για αριθμούς μέχρι το 10.Τέλος, θα ασκήσουμε συστηματικά τα παιδιά στη χρησιμοποίηση των νομισμάτων του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Στην ενότητα αυτή δίνουμε μεγάλη σημασία και ασκούμε τους μαθητές στα αθροίσματα μέχρι το 1Ο καθώς και στην ανάλυση των αριθμών από το 6 μέχρι το 1Ο σε όλα τα αθροίσματά τους με δύο όρους. Τα αθροίσματα αυτά και ειδικά τα αθροίσματα δύο όρων με αποτέλεσμα το 1Ο (1 + 9 = 10, 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10, 4 + 6 = 10 και 5 + 5 = 10) είναι βασικά για τους μετέπειτα υπολογισμούς. Τελικός στόχος μας είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να υπολογίζουν τα αθροίσματα αυτά νοερά. Είναι φυσικό κατά το στάδιο αυτό πολλά παιδιά να χρειάζονται για την πραγματοποίηση των υπολογισμών την υποστήριξη από τα δάχτυλά τους ή από κάποια υλικά μέσα όπως είναι το αριθμητήριο, τα κυβάκια lego κ.λπ. Με κάθε ευκαιρία λοιπόν μπορείτε να ζητάτε από το παιδί να υπολογίσει αθροίσματα με αριθμούς μέχρι το 10. Αφού το παιδί πραγματοποιήσει τον υπολογισμό, μπορείτε να το ρωτήσετε με ποιον τρόπο εργάστηκε. Το να εξηγεί το παιδί και να σκέφτεται τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισε είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία και εξαιρετικά ωφέλιμη για το ίδιο. Ωστόσο δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι ούτε να επιβάλουμε στα παιδιά κάποιους τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι.

Τα παιδιά γνωρίζουν ήδη τα νομίσματα του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 1Ο, αλλά και μεγαλύτερα πολλές φορές, και τα χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους συναλλαγές. Καλό είναι να δίνετε πρωτοβουλίες στα παιδιά, να τα ενθαρρύνετε και να τα βοηθάτε στη χρήση των νομισμάτων. Μέσα στο σπίτι, εκτός από τα πραγματικά νομίσματα, μπορείτε να έχετε και το παιχνίδι με τα ψεύτικα νομίσματα, το οποίο θα βρείτε εύκολα στο εμπόριο.

Ακολουθούν μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις και δραστηριότητες που μπορεί να γίνουν με αφορμή τις καθημερινές συναλλαγές και τη συζήτηση στο σπίτι. Συγκεκριμένα:

. Ρωτήστε το παιδί ποια τιμή έχουν τα πράγματα που συνήθως αγοράζει.

. Ζητήστε από το παιδί να σας δείξει τα νομίσματα που χρειάζονται για να αγοράσει κάποιο προϊόν.

. Ζητήστε από το παιδί να σας δείξει τους διαφορετικούς συνδυασμούς νομισμάτων με ίση αξία για την αγορά ενός προϊόντος.

. Ζητήστε από το παιδί να υπολογίσει κατ' εκτίμηση εάν φτάνει κάποιο νόμισμα (π.χ. 2 €) για να αγοράσει κάποιο προϊόν (π.χ. παγωτό).

πηγή: βιβλίο δασκάλου