Μαθηματικά-2η επιστολή προς τους γονείς

επιστολή στους γονείςΣτόχος της δεύτερης ενότητας είναι να αναπτύξουν και να εμπεδώσουν τα παιδιά ικανότητες όπως είναι οι ακόλουθες:

■ Να μετρούν ανά 2 μέχρι το 10 ευθέως (2,4,6, …) και αντιστρόφως (10,8,6, …).

■ Να γράφουν τους αριθμούς μέχρι το 10.

■ Να αναλύουν και να συνθέτουν προσθετικά ποσότητες και αριθμούς από το 6 μέχρι το 10. Για παράδειγμα, αναλύουμε το 7 σε 5 και 2 ή από το 5 και το 2 σχηματίζουμε το 7. Βασικές αθροιστικές αναλύσεις των αριθμών είναι τα διπλά αθροίσματα ν + ν (π.χ. 4 + 4) και τα αθροίσματα της μορφής 5 + ν (π.χ. 5 + 3).

■ Να χρησιμοποιούν τα σύμβολα του ίσον (=), του μικρότερου (<) και του μεγαλύτερου (>)για να συγκρίνουν τους αριθμούς.

■ Να διαβάζουν με σύμβολα τις προσθέσεις των αριθμών μέχρι το 5 και να λύνουν προβλήματα πρόσθεσης.

■ Να διαφοροποιούν και να χρησιμοποιούν τους όρους «ψηλό – χαμηλό», «μακρύ – κοντό, «πλατύ – στενό» και «χοντρό – λεπτό», όταν συγκρίνουν αντικείμενα. Να τοποθετούν στη σειρά αντικείμενα σύμφωνα με μία από τις προαναφερόμενες διαστάσεις (π.χ. το ύψος, το πλάτος κ.λπ.).

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Αρχικά πρέπει να γνωρίζετε ότι η πράξη της πρόσθεσης δεν είναι απλή και αυτόματη διαδικασία για τα παιδιά. Οι αριθμοί είναι αφηρημένοι και τα παιδιά, για να κάνουν πράξεις, έχουν ανάγκη από την αισθητοποίηση τους. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους για να υπολογίζουν. Αυτό δεν πρέπει να σας ανησυχεί, ούτε να αποτρέπετε τα παιδιά από αυτόν τον τρόπο υπολογισμού, καθώς αυτό αποτελεί φυσιολογικό στάδιο. Υπάρχουν αρκετά επιτραπέζια παιχνίδια, όπως είναι το «Φιδάκι», τα οποία καλλιεργούν την ικανότητα για την εκτέλεση προσθέσεων. Γενικά τα παιχνίδια με τα ζάρια, που απαιτούν την πράξη της πρόσθεσης, βοηθούν τα παιδιά. Πολλές καταστάσεις της καθημερινότητας προσφέρονται για την εκτέλεση προσθέσεων και προσθετικών αναλύσεων (π.χ. «Έχεις 3€. Πόσα ακόμη πρέπει να σου δώσω, για να τα κάνεις 5;»). Μπορείτε να παίξετε και στο σπίτι το παιχνίδι «Παίζουμε με τα δάχτυλα», το οποίο είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό για τα παιδιά. Το παιχνίδι αυτό περιγράφεται στη συνέχεια. Εάν θέλετε να διαβάσετε στο παιδί κάποιο λογοτεχνικό κείμενο σχετικό με το θέμα, προτείνουμε το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά «ο Άρης ο τσαγκάρης».

Παιχνίδι “παίζουμε με τα δάχτυλα”

Έχουμε το χέρι μας πίσω στην πλάτη. Το φέρνουμε μπροστά και γρήγορα δείχνουμε κάποιον αριθμό με τα δάχτυλα. Σηκώνουμε το ένα χέρι, δείχνουμε μερικά δάχτυλα και ρωτάμε το παιδί πόσα είναι. Κατόπιν σηκώνουμε το άλλο χέρι, δείχνουμε επίσης μερικά δάχτυλα και ρωτάμε ξανά το παιδί πόσα είναι. Το άθροισμα των δαχτύλων των δύο χεριών δεν πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό 5. Στη συνέχεια ζητούμε από τα παιδιά να δείξουν με τα δάχτυλα του ενός χεριούτους το άθροισμα, όσο πιο γρήγορα μπορούν.

πηγή: βιβλίο δασκάλου