Μελέτη στο σπίτι

   Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν τα παιδιά στη ζωή τους είναι  ότι όσο μεγαλώνουμε πληθαίνουν τα δικαιώματα μας, αυξάνονται όμως  και οι  υποχρεώσεις μας. Στην παρούσα ανάρτηση θα σταθούμε στην  υποχρέωση του  μαθητή που λέγεται "προετοιμασία για την επόμενη μέρα του  σχολείου". Η μελέτη στο σπίτι βοηθάει το μαθητή να βάλει σε …

Continue reading ‘Μελέτη στο σπίτι’ »