Στο σπίτι και στη γειτονιά-επαναληπτικές ασκήσεις

1. Συμπληρώνω τα κενά με το σωστό τύπο του ρήματος είμαι στις παρακάτω προτάσεις.

 
 • Σήμερα ,………………….. επιμελητής.
 • Εσύ πότε ………………… ;
 • Ο Μενέλαος …………………. μαθητής της τετάρτης τάξης.
 • Εμείς ………………………. έτοιμοι να παίξουμε ποδόσφαιρο.
 • Εσείς ……………… έτοιμοι;
 • Αυτές ………………. αθλήτριες του στοίβου.
 
2. Διαβάζω τις προτάσεις και συμπληρώνω τη σωστή λέξη.
(έχω, έχεις, έχει, έχουμε, έχετε, έχουν)
 
 • Ο Άλκης ………………..ένα καινούριο ποδήλατο.
 • Τι ……………… και κλαις;
 • ……………… δέσει τα κορδόνια μου.
 • Τι ……………… να ψωνίσουμε από το βιβλιοπωλείο;
 • Αναστασία, Γεωργία, …………………….. χρόνο για να παίξουμε κυνηγητό;
 • Τα παιδιά ………………….. καινούρια ρούχα.
 
3. Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων με -μαι και -ε στις παρακάτω προτάσεις.
 
Εγώ πλένομ… και χτενίζομ… πριν φύγω για το σχολείο.
Εμείς γράφουμ… και διαβάζουμ… στο γραφείο μας.
Εμείς σκουπίζουμ… και καθαρίζουμ… το δωμάτιό μας.
Το καλοκαίρι δροσίζομ… με κρύο νερό.
 
4. Ξεχωρίζω τις παρακάτω λέξεις και τις γράφω στις στήλες που ταιριάζουν..
( πεύκο, ψηλό, γεράκι, όμορφη, γειτονιά, δρόμος, λευκά, δυνατός)
 
          ουσιαστικά                                                           επίθετα
………………………………..                                      ………………………………
………………………………..                                      ………………………………

           …………………………………                                      ………………………………
…………………………………                                      ……………………………….

 

πηγή: www.e-selides.gr