Πουαντιγισμός

         Στο τελευταίο μάθημα της ζωγραφικής μιλήσαμε για τον πουαντιγισμό.
 
        Πουαντιγισμός ή αλλιώς ντιβιζιονισμός ονομάζεται ένα καλλιτεχνικό ρεύμα που ξεκίνησε στη Γαλλία το 19ο αιώνα. Είναι ένα είδος ζωγραφικής με το οποίο μικρές κουκίδες (στίγματα, πουά) καθαρού χρώματος αναμειγνύονται για να δώσουν ένα συγκεκριμένο χρώμα, π.χ. κουκίδες κίτρινου και μπλε δίνουν πράσινο χρώμα.
 
         Ο όρος πουαντιγισμός  προέρχεται από τη γαλλική λέξη pointe= αιχμή, στίγμα
         Ο όρος ντιβιζιονισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη division= διαίρεση (το χρώμα διαιρείται στα βασικά του συστατικά)
 
         Κύριοι εκφραστές του συγκεκριμένου ρεύματος είναι ο Σερά και ο Σινιάκ.
 
 
 
Σερά
 
 
                                                                    Σινιάκ