Οι βαθμοί του επιθέτου

Οι βαθμοί των επιθέτων είναι τρείς: θετικός, συγκριτικός και υπερθετικός.
Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός λέγονται παραθετικά των επιθέτων.
 
παραδείγματα
 
1. Ο Μάρκος είναι δυνατός.
 
Το επίθετο δυνατός φανερώνει μια ιδιότητα του Μάρκου. Δε γίνεται σύγκριση με κανένα άλλο πρόσωπο. Η λέξη δυνατός είναι επίθετο θετικού βαθμού.
 
2. Ο Μάρκος είναι δυνατότερος από το Μάνο ή
    Ο Μάρκος είναι πιο δυνατός από το Μάνο.
Εδώ γίνεται σύγκριση μεταξύ Μάρκου και Μάνου. Ο Μάρκος σε σύγκριση με το Μάνο έχει την ιδιότητα αυτή σε μεγαλύτερο βαθμό. (δυνατότερος, πιο δυνατός).
Η λέξη δυνατότερος (πιο δυνατός) είναι επίθετο συγκριτικού βαθμού.
 
3. Ο Γιάννης είναι δυνατότατος ή
    Ο Γιάννης είναι πολύ πολύ δυνατός ή πάρα πολύ δυνατός.
 
Εδώ βλέπουμε οτι ο Γιάννης έχει την ιδιότητα αυτή στον ανώτατο βαθμό.
Η λέξη δυνατότατος, πολύ πολύ δυνατός ή πάρα πολύ δυνατός είναι επίθετο υπερθετικού βαθμού.
 
ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 
1. Να συμπληρώσεις τους βαθμούς των παρακάτω επιθέτων μονολεκτικά (με μία λέξη
 
θετικός                                συγκριτικός                            υπερθετικός
 
ωραίος                               ωραιότερος                             ωραιότατος         
ζωηρός                            ……………………………..        …………………………………….
νόστιμος                          ……………………………..        …………………………………….
πλούσιος                         ……………………………..        …………………………………….
σοφός                              ……………………………..        …………………………………….
άσχημος                          ……………………………..        …………………………………….
πονηρός                            ……………………………..        …………………………………….
 
2. Να συμπληρώσεις τους βαθμούς των επιθέτων περιφραστικά (με περισσότερες λέξεις)
 

θετικός                                συγκριτικός                            υπερθετικός

 
ωραίος                                πιο ωραίος                    πολύ πολύ ωραίος ή 
                                                                                  ο πιο ωραίος
ζωηρός                            ……………………………..        …………………………………….
νόστιμος                          ……………………………..        …………………………………….
πλούσιος                         ……………………………..        …………………………………….
σοφός                              ……………………………..        …………………………………….
άσχημος                          ……………………………..        …………………………………….
πονηρός                            ……………………………..
…………………………………….
 
3. Στις παρακάτω φράσεις να μεταφέρεις τα επίθετα στο συγκριτικό βαθμό (μονολεκτικά)
 
η ήρεμη θάλασσα              …………………………………………………………………………….
η ωραία φωνή                    ……………………………………………………………………………
ο δίκαιος άνθρωπος          ……………………………………………………………………………
το σύντομο ταξίδι             ……………………………………………………………………………
ο παχύς σκύλος                ……………………………………………………………………………
 
4. Στις παρακάτω φράσεις να μεταφέρεις τα επίθετα στον υπερθετικό βαθμό (περιφραστικά)
 
το νόστιμο φρούτο            …………………………………………………………………………….
ο φτωχός άνθρωπος          ……………………………………………………………………………
ο βαρύς σάκος                  ……………………………………………………………………………
η υγρή πετσέτα                 …………………………………………………………………………….
η παχιά πάπια                    ……………………………………………………………………………
 
5. Να φτιάξεις με τις παρακάτω λέξεις προτάσεις όπως το παράδειγμα
 
(πείνα-υποφερτή-δίψα)
Η πείνα είναι πιο υποφερτή από τη δίψα.
 
(λιμάνι-κλειστό-κόλπος)
…………………………………………………………………………………………………….
 
(μεσημέρι-ζεστό-απόγευμα)
……………………………………………………………………………………………………
 
(Όλυμπος-ψηλός-Κίσαβος)
……………………………………………………………………………………………………