Βοηθητικές συμβουλές για ευκολότερη εκμάθηση της ορθογραφίας

Αφορά κυρίως παιδιά με δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αλλά μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε κάθε παιδί που για ποικίλους λόγους αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εκμάθηση της ορθογραφίας

 
Ορθογραφία είναι η άσκηση στην οποία τα παιδιά με Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν έντονο άγχος. Αποτελεί μια χαοτική και αυθαίρετη διαδικασία για αυτά αφού δεν κατανοούν τους κανόνες, δεν αποθηκεύουν ένα οπτικό λεξικό, δεν εφαρμόζουν τους κανόνες που γνωρίζουν.
 
Έτσι ενώ η διαδικασία της ορθογραφημένης γραφής στην πλειοψηφία του πληθυσμού αυτοματοποιείται, στα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παραμένει μια πράξη στην οποία δεν έχουν από κάπου "να πιαστούν". Οι επιλογές ανάμεσα στα πέντε /ι/, στα δυο /ο/ και στα δυο /ε/ καθώς και σε άλλα συμπλέγματα είναι πάρα πολλές για να νιώθει ένα δυσλεξικό άτομο ασφαλές για το "αν η λέξη που έγραψα είναι σωστή".