Ασκήσεις πάνω στα επίθετα

Τα επίθετα περιγράφουν τα ουσιαστικά και μας δίνουν πληροφορίες γι' αυτά.
 
 1. Να υπογραμμίσεις τα επίθετα του κειμένου. Ύστερα να τα γράψεις μαζί με το ουσιαστικό που περιγράφουν.
 
Πήραμε το στενό δρομάκι για το ψηλό βουνό. Στο δρόμο μας συναντήσαμε ένα κατάλευκο εκκλησάκι. Γύρω του γέρικα πλατάνια και σ' ένα απ' αυτά η μικρή καμπάνα που έχει σταματήσει να χτυπά από καιρό…
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 1. Να γράψεις δίπλα στα παρακάτω επίθετα τα αντίθετά τους.
 
Όμορφος …………………              ψηλός ………………..
άγριος …………………..                μαλακός ……………….
παλιός …………………..               πλούσιος ……………….
κακός ………………….                  ακριβός ………………..
 
 1. Να γράψεις τα επίθετα που παράγονται από τα παρακάτω ρήματα
 
συζητώ -> συζητήσιμος             σβήνω ->……………………
ανοίγω -> ………………..              νηστεύω ->…………………
παράγω -> ………………             σκύβω ->……………………
σκέφτομαι -> ……………….         κινώ ->………………………
βιδώνω -> …………………            κατοικώ -> ………………..
 
 1. Να γράψεις ποια επίθετα παράγονται από τα παρακάτω ουσιαστικά
 
μαλλί ->………………….               αγκάθι ->…………………..
καλοκαίρι ->……………….           λάστιχο ->…………………
καλοσύνη ->………………..          μέλλον ->……………………
βροχή ->…………………….          μέση ->………………………
ανδρεία ->………………….           αγόρι ->…………………….
ζήλια ->………………………          μεσημέρι ->………………..
 
 1. Διάλεξε 7 από τα παραπάνω επίθετα και κάνε προτάσεις
 
 • ……………………………………………………………………………
 • ………………………………..
  ………………………………………….
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………